Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 07.01.2022 οι παρουσίες των παιδιών θα καταγράφονται ηλεκτρονικά με την σάρωση της κάρτας παρουσίας.

Θα πρέπει να εκτυπώσετε την κάρτα για κάθε παιδί στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ στον σύνδεσμο «Ειδική εφαρμογή ωφελούμενων : Δελτία εισόδου - Συμβάσεις - Μεταβολές - Εκτύπωση κάρτας παρουσίας».

Η σάρωση θα πραγματοποιείται κατά την είσοδο και την έξοδο των παιδιών από τον Σταθμό από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

Σε περίπτωση συνεχόμενης απουσίας 5 ημερών και άνω, θα πρέπει να προσκομίσετε στον Σταθμό υπεύθυνη δήλωση, ή ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο προς αιτιολόγηση των απουσιών.

 

 

Εκ της Δ/νσεως

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1.21

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τους πίνακες κατάταξης με τον αρ.πρωτοκόλλου κάθε αίτησης και τα μόριά της, καθώς και τους πίνακες προσληφθέντων και απορριφθέντων.

.

.

.

.

------------------> ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1.21 <------------------

.

 .

 .

 .

 .