Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση σχετικά με εγγραφές ΕΣΠΑ 2020-21 με voucher
Προσκαλούμε τους γονείς που τους έχει εγκριθεί voucher και επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στη νέα σχολική χρονιά 2020-2021 μέσω ΕΣΠΑ στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών να αποστείλουν το voucher ηλεκτρονικά στο mail του Σταθμού  στο vrefokopatras@hotmail.com και σε χρονικό διάστημα εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων, δηλαδή από 21/08 – 25/08/20

Στο mail θα πρέπει να αναφέρονται:

Στο Θέμα τίτλος "voucher 20-21 Ονομ/μο ωφελούμενης"
Στο Σώμα κειμένου
--ο κωδικός αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης
--η ημ/νια γέννησης του παιδιού
--το πατρώνυμό του
--κινητό επικ. μητέρας
-- κινητό επικ. πατέρα

Αν τα voucher που λάβει ο Σταθμός είναι λιγότερα από τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ, τότε θα ικανοποιηθούν όλες οι εγγραφές, αλλιώς η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των μορίων που θα αναρτήσει η ΕΕΤΑΑ στους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων.


ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ

Ανακοίνωση σχετικά με ερωτηματολόγιο εξόδου ΕΣΠΑ 2019-20
Αγαπητοί γονείς μέσω ΕΣΠΑ. 

Σας ενημερώνουμε ότι με τη λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ, μετά τις 31/07/2020, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εξόδου  ηλεκτρονικά στην εξής διαδρομή:

1.   www.eetaa.gr
4.   Πληκτρολογείτε ΑΦΜ και τον 5ψηφιο κωδικό πιστοποίησης (μπορείτε να αναζητήσετε τον κωδικό πιστοποίησης με τους κωδικούς Taxisnet στο κουμπί «Αναζήτηση κωδικού πιστοποίησης στα οριστικά αποτελέσματα»)
5.   Στην πλατφόρμα μπαίνετε στο σύνδεσμο που αναφέρει το δελτίο εξόδου

Ευχαριστούμε.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΣΠΑ 2020-2021

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2020-2021 και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 17/7/2020 - 05/8/2020 στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr («Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα, έχουν (άρθρο 2 πρόσκλησης):
α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης
β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
γ) να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα, τις
27.000€ έως δύο (2) παιδιά,
30.000€ για τρία (3) παιδιά,
33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις
36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω.
Οι ηλικιακές κατηγορίες που εξυπηρετεί ο Σταθμός είναι οι εξής (ηλικία που θα έχει το παιδί την 01/09/2020):
Α1 Βρέφη (από 6 μηνών έως 2,5 ετών)
Α2 Προνήπια (από 2,5 ετών έως υποχρ. εκπαίδευση)

Οι Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Προσωρινά Αποτελέσματα»), στις 12/8/2020.
Ενστάσεις   επί   των   Προσωρινών   Πινάκων   Αιτούντων   θα υποβάλλονται από τις 13/8 – 17/8/2020 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. («Ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων», βάσει του    «Εντύπου    της    Ένστασης»)
Οι αιτούντες θα μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Οριστικά αποτελέσματα»), στις 20/8/2020.

Σύμφωνα με την 35/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, οι ωφελούμενοι προκειμένου να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Σταθμό, θα πρέπει να αποστείλουν το voucher που τους έχει εγκριθεί ηλεκτρονικά στο mail του Σταθμού  στο vrefokopatras@hotmail.com και σε χρονικό διάστημα εντός 5 ημερών δηλαδή από 21/08 – 25/08/20. Αν τα voucher που λάβει ο Σταθμός είναι λιγότερα από τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ, τότε θα ικανοποιηθούν όλες οι εγγραφές, αλλιώς η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των μορίων που θα αναρτήσει η ΕΕΤΑΑ στους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων.

Αναλυτικές πληροφορίες αναγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (υπ’ Αρ. Πρωτ. 9549/16.7.2020) στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr
Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: helpdesk2020@eetaa.gr ή τηλέφωνο στα 210-5214600, 213-1320600


ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ:  ΕΣΠΑ 2020-2021