Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019


                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πάτρα  03/ 06/ 2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                                    
             ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής μέσω μοριοδότησης (όχι ΕΣΠΑ) των βρεφών και προνηπίων για το έτος 2019 – 2020 παρατείνεται μέχρι και Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019.

Εκ της Δ/νσεως