Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 07.01.2022 οι παρουσίες των παιδιών θα καταγράφονται ηλεκτρονικά με την σάρωση της κάρτας παρουσίας.

Θα πρέπει να εκτυπώσετε την κάρτα για κάθε παιδί στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ στον σύνδεσμο «Ειδική εφαρμογή ωφελούμενων : Δελτία εισόδου - Συμβάσεις - Μεταβολές - Εκτύπωση κάρτας παρουσίας».

Η σάρωση θα πραγματοποιείται κατά την είσοδο και την έξοδο των παιδιών από τον Σταθμό από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

Σε περίπτωση συνεχόμενης απουσίας 5 ημερών και άνω, θα πρέπει να προσκομίσετε στον Σταθμό υπεύθυνη δήλωση, ή ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο προς αιτιολόγηση των απουσιών.

 

 

Εκ της Δ/νσεως

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1.21

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τους πίνακες κατάταξης με τον αρ.πρωτοκόλλου κάθε αίτησης και τα μόριά της, καθώς και τους πίνακες προσληφθέντων και απορριφθέντων.

.

.

.

.

------------------> ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1.21 <------------------

.

 .

 .

 .

 .

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού - Προκήρυξη ΣΟΧ1.21

 

Ανακοίνωση

σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ.1/2021 για

·       -τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

·       -τρεις (3) θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

·       -δύο (2) θέσεις ΥΕ Γεν. Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 

εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ (κατά περίπτωση) και να την υποβάλλουν, 

είτε ηλεκτρονικά με αποστολή email στο vrefokopatras@hotmail.com με θέμα: «ΣΟΧ1/21 ΑΙΤΗΣΗ –Ονομ/μο-» 

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6 Πάτρα Αχαϊας, Τ.Κ. 26225, απευθύνοντάς την στην Προϊσταμένη κα Τριπολιτσιώτη Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2610.279.238)

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει

από την  Παρασκευή  26/11/2021  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών

και λήγει την Κυριακή 05/12/2021.

Σημείωση:

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τις αιτήσεις συμμετοχής έχει γίνει στο  Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών Σωτηριάδου 6,  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων, καθώς και ηλεκτρονικά ------------>ΕΔΩ<------------