Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2020-2021

                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πάτρα  28/ 05/ 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                                    
             ΠΑΤΡΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής μέσω μοριοδότησης (όχι ΕΣΠΑ) των βρεφών και προνηπίων για το έτος 2020 – 2021 παρατείνεται μέχρι και Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020.


Εκ της Δ/νσεως

Τρίτη 5 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών σας ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις εγγραφής μέσω μοριοδότησης (όχι ΕΣΠΑ) των βρεφών και προνηπίων για το έτος 2020 – 2021 θα υποβάλλονται από 10 έως 31 Μαΐου 2020,

  • με φυσική παρουσία στα γραφεία του, Σωτηριάδου 6, 2ος όροφος τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8:00 – 15:00.
  • ή ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στο email του σταθμού vrefokopatras@hotmail.com
 
Την αίτηση, τον κατάλογο των δικαιολογητικών και τη διαδικασία μοριοδότησης μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020-2021Εκ της Δ/νσεως