Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού - Προκήρυξη ΣΟΧ1.21

 

Ανακοίνωση

σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ.1/2021 για

·       -τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

·       -τρεις (3) θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

·       -δύο (2) θέσεις ΥΕ Γεν. Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 

εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ (κατά περίπτωση) και να την υποβάλλουν, 

είτε ηλεκτρονικά με αποστολή email στο vrefokopatras@hotmail.com με θέμα: «ΣΟΧ1/21 ΑΙΤΗΣΗ –Ονομ/μο-» 

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6 Πάτρα Αχαϊας, Τ.Κ. 26225, απευθύνοντάς την στην Προϊσταμένη κα Τριπολιτσιώτη Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2610.279.238)

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει

από την  Παρασκευή  26/11/2021  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών

και λήγει την Κυριακή 05/12/2021.

Σημείωση:

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τις αιτήσεις συμμετοχής έχει γίνει στο  Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών Σωτηριάδου 6,  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων, καθώς και ηλεκτρονικά ------------>ΕΔΩ<------------