Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση σχετικά με Ερωτηματολόγιο Εισόδου ΕΣΠΑ 2020-21

  

Αγαπητοί γονείς μέσω ΕΣΠΑ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εισόδου ηλεκτρονικά στο site: www.eetaa.gr στο σύνδεσμο

«Ειδική εφαρμογή για τα απογραφικά δελτία 2020-2021 (Δελτία Εισόδου-Εξόδου)»

μέχρι το αργότερο την ΤΕΤΑΡΤΗ 09/09/2020 έτσι ώστε να θεωρηθεί έγκυρο το voucher σας.

 

Προσοχή:

Θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «υποβολή» για να καταχωρηθεί στο σύστημα. Δεν είναι απαραίτητο να τυπωθεί και να το φέρετε στο σταθμό.

 

Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στη γραμματεία στον 2ο όροφο.

 

Ευχαριστούμε.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ