Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΣΠΑ

 

Α) Αγαπητοί γονείς μέσω ΕΣΠΑ σας ενημερώνουμε η εφαρμογή για το ερωτηματολόγιο εισόδου έχει αναρτηθεί στο site της EETAA. Θα πρέπει να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εισόδου ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο

«Ειδική εφαρμογή ωφελούμενων (Δελτία εισόδου - Αλλαγή Περιφέρειας)»

Προσοχή: Θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «υποβολή» για να καταχωρηθεί στο σύστημα, να εκτυπώσετε τη βεβαίωση και να την προσκομίσετε μέχρι το αργότερο 08/10/21 στη γραμματεία, Σωτηριάδου 6, 2ος όροφος.

(Το ερωτηματολόγιο εισόδου ΔΕΝ αφορά ωφελούμενες του προγράμματος «Οικονομικής στήριξης»)

Β) Επίσης παρακαλούνται όσοι γονείς ΕΣΠΑ δεν έχουν προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, απαραίτητα για την εγγραφή του παιδιού τους, να το κάνουν έως 08/10/21.

·       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της/ου ωφελούμενης/ου

·       Βεβαίωση υγείας του παιδιού

·       Φωτοτυπία τα εμβόλιά του

 

Ευχαριστούμε.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ