Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Πάτρα: Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών

Από 23 Μαϊου έως 20 Ιουνίου οι αιτήσεις για το έτος 2013-2014


Από το Δημοτικό Βρεφοκομείο  Πατρών, ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής των νηπίων για το έτος 2013 – 2014 θα υποβάλλονται στο Γραφείο Διεύθυνσης από 23 Μαΐου έως 20 Ιουνίου 2013.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
-  Αίτηση
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Βεβαίωση εργασίας μητέρας & φωτοτυπία ενσήμων, προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
- Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8  Ν. 1599/1986.
- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας επικυρωμένο ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  τρέχοντος έτους και εφόσον δεν υπάρχει το τελευταίο εκκαθαριστικό.
Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
- Αίτηση
- Βεβαίωση εργασίας μητέρας & φωτοτυπία ενσήμων.
- Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας επικυρωμένο ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  τρέχοντος έτους και εφόσον δεν υπάρχει το τελευταίο εκκαθαριστικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου