Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Κοπή πίτας 2023

Την Παρασκευή 27/01/2023 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2023. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η Διοίκηση με το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Δημοτικού Βρεφοκομείου όπου διασκέδασαν με μουσική, χορό και φαγητό και αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά.

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ1.22 - 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων & 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

Σήμερα Τρίτη 27/09/2022, συνεδρίασε η Τριμελής Επιτροπή Προσλήψεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρέων, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 49/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου όσον αφορά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών  από ιδίους πόρους, ήτοι:

Ø Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων κωδ. θέσης 101

Ø Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων κωδ. θέσης 102

Στην ανακοίνωση πρόσληψης αναγράφονται τα προσόντα προσλήψεως, τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής των, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής.

Επί των ανωτέρω αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις των υποψηφίων και συντάχθηκαν σχετικοί πίνακες:

Ø  Πίνακες Κατάταξης ανά κατηγορία ΤΕ & ΔΕ (σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ)

Ø  Πίνακας Προσληπτέων

Ø  Πίνακας Απορριπτεων

Η Επιτροπή ύστερα από αξιολόγηση των αιτήσεων κατέληξε στα παρακάτω: 

 

---------> ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

σημ: τα αποτελέσματα τοιχοκολλήθηκαν και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών

 

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από 28 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 07 Οκτωβρίου 2022. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr).

 

                                                                                                ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ

 

 

 

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Κάρτα παρουσίας παιδιών ΕΣΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 19.09.2022 οι παρουσίες των παιδιών θα καταγράφονται ηλεκτρονικά με την σάρωση της κάρτας παρουσίας.

Θα πρέπει να εκτυπώσετε την κάρτα για κάθε παιδί στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ στην εξής διαδρομή:

·       www.eetaa.gr

·       Στην στήλη αριστερά «Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ»

· «Εφαρμογή Νόμιμων εκπροσώπων των ωφελούμενων (Συμβάσεις - Μεταβολές)»

·       Πληκτρολογείτε κωδικούς TAXISNET του δικαιούχου voucher

·       Συμπληρώνετε τηλέφωνο κ email στην ειδική φόρμα

·       Πατάτε «εκτύπωση κάρτας παρουσίας»

Η σάρωση θα πραγματοποιείται κατά την είσοδο και την έξοδο των παιδιών από τον Σταθμό από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

Σε περίπτωση απουσίας 10 ημερών και άνω μέσα στο μήνα, θα πρέπει να προσκομίσετε στον Σταθμό βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου προς αιτιολόγηση των απουσιών.

Σημείωση: Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ άρθρο 8 σελ 16 για περισσότερες πληροφορίες

 

 

Εκ της Δ/νσεως