Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Επίσκεψη 25ου Νηπιαγωγείου Πάτρας

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά του 25ου Νηπιαγωγείου της Πάτρας για την επίσκεψή τους στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών. Η παρουσία τους μας έδωσε μεγάλη χαρά στον καθένα από το προσωπικό.

Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

Έναρξη εγγραφών ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών σας ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις εγγραφής μέσω μοριοδότησης (όχι ΕΣΠΑ) προνηπίων (2.5 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης) για το έτος 2023 – 2024 θα υποβάλλονται από 10 έως 31 Μαΐου 2023,

  • ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στο email του σταθμού vrefokopatras@hotmail.com
  • ή με φυσική παρουσία στα γραφεία, Σωτηριάδου 6, 2ος όροφος τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8:00 – 15:00.

Την αίτηση, τον κατάλογο των δικαιολογητικών και τη διαδικασία μοριοδότησης μπορείτε να τα βρείτε 

ΕΔΩ------>   ΕΓΓΡΑΦΑ 

Τετάρτη 12 Απριλίου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1.23 - μέσω ΕΣΠΑ

 Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ1.23 -

Για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών  για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την  πρόσβαση  παιδιών προσχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής  Περιόδου  2022-2023

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

------------------------------------------> ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1.23 <-------------------------------------------

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ1.23 - Με ανανέωση, μέσω ΕΣΠΑ

 

Ανακοίνωση

σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ.1/2023 για

·         έξι (6) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

·         μία (1) θέση ΔΕ Μαγείρων

·  μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό :

εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ  για την θέση ΤΕ ή

εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ για τις θέσεις ΔΕ και ΥΕ

και να την υποβάλλουν, 

μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6 Πάτρα Αχαϊας, Τ.Κ. 26225, απευθύνοντάς την στην Προϊσταμένη κα Τριπολιτσιώτη Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2610.279.238)

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει

από την  Πέμπτη  16/03/2023  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών

και λήγει τη Δευτέρα 27/03/2023.

Σημείωση:

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τις αιτήσεις συμμετοχής θα τα βρείτε ΕΔΩ

 _____________>> ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΟΧ1.23 <<____________

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ