Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013


  
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                       Πάτρα  15/11/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                                                    Αριθ. πρωτ. 1257
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
                                                                                                                 
Γραφείο Προμηθειών
Δ/νση: Σωτηριάδου 6
Πληρ. κ. Ουρ. Κωνσταντινοπούλου
Τηλ.- Fax: 2610 279.238                  
                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη (λογιστικό γραφείο).
Παρακαλούμε να γίνει κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με :
·        Έκδοση μισθοδοτικών μηνιαίων καταστάσεων των υπαλλήλων του Δ.Β.Π.
·        Μηνιαία αποστολή στο ΙΚΑ της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του Δ.Β.Π.
·        Μηνιαία έκδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
·        Ετήσια υποβολή φορολογίας εισοδήματος.
·        Ετήσια υποβολή Οριστικής Δήλωσης.
·        Ετήσια υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών και
·        Λοιπών λογιστικών και οικονομικών εργασιών και υποχρεώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών.
Ο εξωτερικός συνεργάτης (λογιστικό γραφείο) θα είναι πτυχιούχος και θα έχει άδεια φοροτέχνη λογιστή-Α΄ τάξης.
Η διάρκεια της εργασίας θα είναι για ένα έτος και η αμοιβή δεν θα υπερβαίνει τις 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η προσφορά θα είναι σφραγισμένη συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά μέχρι την 22/11/2013 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών (Γραφείο Διεύθυνσης, 1ος όροφος).    


Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών
   Oυρανία Κωνσταντινοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου